Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης, προέβη στην παρακάτω δήλωση:

«Με τον Υπουργό Τουρισμού,  είχαμε μια εποικοδομητική  συζήτηση για την ανάπτυξη της ΠΕ Ροδόπης, και τις επενδύσεις στον τουρισμό.

Η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, της μοναδικής ακτογραμμής που διαθέτει η περιοχής μας, η ανάδειξη του τοπικού μας φυσικού πλούτου μέσω της προώθησης καινοτομικών δράσεων στον τομέα του τουρισμού, η περαιτέρω ανάπτυξη των δύο συνεργαζομένων τομέων, του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα, με κατάλληλα μέτρα χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον οικοτουρισμό είναι κάποια από τα απαραίτητα μέτρα που απαιτείται να υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερα η ΠΑΜΘ, και ειδικότερα η Ροδόπη, ως το διοικητικό κέντρο της ΠΑΜΘ, έχουν ανάγκη από παραγωγικές επενδύσεις, που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα  αυξήσουν το ΑΕΠ τους . Πυλώνας Ανάπτυξης για την ΑΜΘ είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Και μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί η γεωγραφική θέση της. Χρειαζόμαστε δίπλα μας τον Υπουργό Χάρη Θεοχάρη για να δημιουργήσουμε κυψέλες τουρισμού οι οποίες θα είναι παραγωγικές στο μέλλον.»