Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες προς την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης 07 Σεπτεμβρίου 2018 594
Διοργάνωσης συνεδρίου με θέμα : «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ Υ.Α. Α2-718 / 2014 «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»» 05 Ιουλίου 2016 1253
Κήρυξη ως άγονης της προκήρυξης Δ.Δ.οικ.2244/08-06-2015 για πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας στην ΠΕ Ροδόπης. 20 Αυγούστου 2015 1894
Χορήγηση εκατόν οκτώ ( 108 ) συνολικά αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 03 Αυγούστου 2015 1422
Πρόσληψης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, προσωπικού χειριστών μηχανημάτων έργου και οδηγού φορτηγού, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας 08 Ιουνίου 2015 1451
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη μεταφορικού έργου που αφορά σε νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015 13 Νοεμβρίου 2014 1665
Πλήρωσης μιας (1) θέσεως επιστημονικού συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης 12 Νοεμβρίου 2014 1780
Mίσθωση δυο (2) μηχανικών εκσκαφέων για τον καθαρισμό και εκβάθυνση της κοίτης του ρέματος Kοπτερού, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «καθαρισμός και εκβάθυνση ρεμάτων N. Ροδόπης» 30 Απριλίου 2014 1849
Η Δ/νση Τεχνικών ‘Εργων Π.Ε Ροδόπης,καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές για την ανόρυξη δύο (2) αρδευτικών γεωτρήσεων, εντός του χώρου του ιχθυοτροφείου «Ξηρολίμνη» Φαναρίου, για την προστασία των ψαριών από παγετό κατά την χειμερι 01 Απριλίου 2014 1788
Διαβούλευση για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 20 Μαρτίου 2014 1831