Η παραπάνω προκήρυξη απέβη άγονη λόγω έλλειψης των απαραίτητων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών που έπρεπε να συνυποβάλλουν οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση τους. Ο πίνακας απορριπτέων θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) έως και 31/08/2015. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (www.pamth.gov.gr) και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (www.perodopis.eu).


Με Εντολή Περιφερειάρχη
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης
Ευαγγελία Τζιαμπάζη