Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 20.000 τ.μ. στο αγρόκτημα «Μέση» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1958
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 20.000 τ.μ. στο αγρόκτημα «Παγούρια» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1852
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 5.000 τ.μ., 7.000 τ.μ., και 7.000 τ.μ. στο αγρόκτημα «Παγούρια» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1848
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 8.000 τ.μ. στο αγρόκτημα «Παγούρια» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1848
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 8.000 τ.μ. στο αγρόκτημα «Παγούρια» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 (2) 23 Μαΐου 2013 1805
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 10.014 τ.μ. στο αγρόκτημα «Παγούρια» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1815
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 3.000 τ.μ., 4.000 τ.μ., 5.000 τ.μ. και 20.000 τ.μ. στο αγρόκτημα «Καλλιθέα» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 2000
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 9.078 τ.μ. στο αγρόκτημα «Αγ. Θεόδωροι» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1838
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 12.394,16 τ.μ. στο αγρόκτημα «Άρατος» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1879