Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 20.000 τ.μ. στο αγρόκτημα «Μέση» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1767
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 20.000 τ.μ. στο αγρόκτημα «Παγούρια» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1769
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 5.000 τ.μ., 7.000 τ.μ., και 7.000 τ.μ. στο αγρόκτημα «Παγούρια» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1738
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 8.000 τ.μ. στο αγρόκτημα «Παγούρια» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1764
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 8.000 τ.μ. στο αγρόκτημα «Παγούρια» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 (2) 23 Μαΐου 2013 1727
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 10.014 τ.μ. στο αγρόκτημα «Παγούρια» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1727
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 3.000 τ.μ., 4.000 τ.μ., 5.000 τ.μ. και 20.000 τ.μ. στο αγρόκτημα «Καλλιθέα» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1921
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 9.078 τ.μ. στο αγρόκτημα «Αγ. Θεόδωροι» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1690
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακίνητου με τίμημα έκτασης 12.394,16 τ.μ. στο αγρόκτημα «Άρατος» της «ΠΕ Ροδόπης» συμφώνα με το ν. 4061/2012 23 Μαΐου 2013 1792