Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΓΙΑΚΟΥΠ ΓΙΑΚΟΥΠ ΚΑΙ ΓΙΑΚΟΥΠ ΣΑΔΙΚ ΟΕ (TROPICAL GROUP)» 22 Φεβρουαρίου 2019 618
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 11 Φεβρουαρίου 2019 306
Επιτόπιος έλεγχος επιχειρήσεων του άρθρου 19, παρ. 1 του Ν. 3982/2011, που θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας ή θα γνωστοποιήσουν την έναρξη λειτουργίας τους, για το έτος 2018. 11 Ιανουαρίου 2018 926
Ανακοίνωση αναφορικά με την καταληκτική προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών και αναγγελιών, που προβλέπονται στις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 112/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012 και 1/2013. 06 Σεπτεμβρίου 2017 874
Via egnatia 2017 19 Αυγούστου 2017 1473
Πρόγραμμα εξετάσεων χειρισμού μηχανημάτων έργου στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης 27 Ιανουαρίου 2017 1005
Επιτόπιος έλεγχος επιχειρήσεων του άρθρου 19, παρ. 1 του Ν. 3982/2011, που θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας ή θα γνωστοποιήσουν την έναρξη λειτουργίας τους, για το έτος 2017. 24 Ιανουαρίου 2017 884
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Ντικούδης Χρήστος του Μαυρουδή 23 Δεκεμβρίου 2016 953
Εξέταση Προσφυγής της εταιρίας “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε.”, κατά της υπ. αρ. Γ/ΟΙΚ/ 1581/18-06-2015 (ΑΔΑ: ΨΒΣΥ7ΛΒ-54 E) πράξεως επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ροδόπης 16 Οκτωβρίου 2015 1245
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Ν. ΛΕΧΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 01 Οκτωβρίου 2015 1317