Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ETΠΑ PACKAGING Α.E.E.E. 22 Σεπτεμβρίου 2015 1554
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΒΕΙΖ ΜΙΟΥΖΝΤΑΤ 22 Σεπτεμβρίου 2015 1352
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΣΑΦΙΡ Ο.Ε. 16 Σεπτεμβρίου 2015 1447
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Χαλήτ ΟΣΜΑΝ του Χαλήλ Ιμπράμ 17 Αυγούστου 2015 1709
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Τουρχάν ΡΑΜΙΣ του Ραΐμ 12 Αυγούστου 2015 1381
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΜΕΜΕΤ ΣΕΛΜΑ 12 Αυγούστου 2015 1404
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΙΣΜΑΗΛ ΕΡΓΚΙΟΥΝ 12 Αυγούστου 2015 1335
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Γκηκίλας Κωνσταντίνος 04 Αυγούστου 2015 1298
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Δουλγερίδου Αναστασία 03 Αυγούστου 2015 1270
Χορήγηση εκατόν οκτώ ( 108 ) συνολικά αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 03 Αυγούστου 2015 1531