Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ¨ ΧΑΣΑΝ ΣΕΝΝΟΥΡ του Χασάν¨ 29 Ιουλίου 2015 1214
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ¨ΑΦΟΙ ΚΕΧΑΓΙΑ Ο.Ε.¨ 29 Ιουλίου 2015 1200
Περίληψη της με αριθμό πρωτ.: Γ/ΟΙΚ/1855/20-07-2015 (ΑΔΑ: 6Ι2Υ7ΛΒ-Ζ5Ζ) απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, για την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσ 23 Ιουλίου 2015 1087
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 10 Ιουλίου 2015 996
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ¨ ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.¨ 10 Ιουλίου 2015 962
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΝΕΝΤΙΜ Α.Β.Ε.Ε. 05 Ιουλίου 2015 927
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.¨ με διακριτό τίτλο ¨ ELVIPLAS Α.Ε.Β.Ε ¨ 29 Ιουνίου 2015 992
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Ο.Ε. 24 Ιουνίου 2015 755
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΜΑΡΚΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 23 Ιουνίου 2015 809
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΑΦΟΙ ΙΜΠΡΑΗΜ – ΣΙΝΑΝ ΜΟΛΛΑ Ο.E. 23 Ιουνίου 2015 744