Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Ανακοίνωση διενέργειας εξετάσεων χειρισμού μηχανημάτων έργου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 19 Ιουνίου 2015 671
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Κ. ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ Ε.Π.Ε. 16 Ιουνίου 2015 684
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΜΑΡΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 15 Ιουνίου 2015 598
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/3-2-2012 (ΦΕΚ 158 Β΄ 12) για την κλήρωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων στις οποίες θα διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους. 03 Ιουνίου 2015 605
Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων σε επιχειρήσεις που ασκούν μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2 του Ν.3982/2011. 03 Ιουνίου 2015 514
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.¨ με διακριτό τίτλο ¨ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε.¨ 11 Μαΐου 2015 587
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΧΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 07 Μαΐου 2015 569
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Τζοσκούν Ουζεΐρ του Σαλή 01 Μαΐου 2015 613
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Χ. ΜΠΟΖΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 26 Φεβρουαρίου 2015 750
Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 173-08.08.2013) σε βάρος της κας ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ Α. ΜΑΡΙΑΣ 24 Φεβρουαρίου 2015 678