Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Δημοσίευση αποφάσεων συγκρότησης των τριμελών εξεταστικών επιτροπών διενέργειας εξετάσεων στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για τεχνικές επαγγελματικές άδειες 15 Απριλίου 2014 1156
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε SUNLIGHT RECYCLING A.B.E.E. 21 Μαρτίου 2014 971
Επιτόπιος έλεγχος επιχειρήσεων που θα καταθέσουν την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19, παρ. 1 του Ν. 3982/2011. 10 Μαρτίου 2014 781
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) Α.Θ. ΚΥΡΙΔΗ Ο.Ε. 28 Ιανουαρίου 2014 948
Ανακοίνωση – Ενημέρωση περί Εκπτώσεων 28 Ιανουαρίου 2014 921
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) ΑΦΟΙ ΚΑΚΑΡΕΛΗ Ο.Ε. 27 Ιανουαρίου 2014 886
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΠΈΤΣΑΣ Α.Ε. 23 Δεκεμβρίου 2013 920
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ( S & S M.E.Π.Ε.) 11 Δεκεμβρίου 2013 1033
Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Γεώργιος Πασχαλίδης 22 Νοεμβρίου 2013 916
Ανακοίνωση για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Υδραυλικών, Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων, Τεχνικών Μηχανικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Ψυκτικών και Ηλεκτρολόγων 08 Οκτωβρίου 2013 1315