Από τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν οι γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας στις βαμβακοφυτείες τις τελευταίες ημέρες (από 6/8/15 έως 12/8/2015) σε διάφορες περιοχές του Νομού (ενδεικτικά αναφέρονται τα αγροκτήματα Αιγείρου, Πόρπης, Μέσης, Μωσαϊκού, Διαλαμπής) διαπιστώνεται ότι υπάρχουν βαμβακοφυτείες όπου η 2η γενιά του πράσινου σκουληκιού έχει αναπτύξει
πληθυσμούς προνυμφών που κατά θέσεις άρχισαν να υπερβαίνουν το οικονομικό όριο επέμβασης.
Επιπλέον με βάση τις συλλήψεις των ακμαίων (δηλ των πεταλούδων) στις φερομονικές παγίδες, διαφαίνεται ότι ξεκίνησε και η 3η γενιά του πράσινου σκουληκιού η οποία εμφανίζει σημαντική δυναμική.
Μετά τα παραπάνω, συστήνεται τις επόμενες ημέρες οι βαμβακοπαραγωγοί ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ και εάν οι πληθυσμοί του πράσινου σκουληκιού βρίσκονται πάνω από το οικονομικό όριο επέμβασης, τότε και μόνο να προβούν σε ψεκασμούς με κατάλληλα και εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα.
Σημειώνονται τα εξής:
1. το οικονομικό όριο επέμβασης για τη 2η γενιά πράσινου σκουληκιού είναι τέσσερις (4) νεαρές προνύμφες (1ου και 2ου σταδίου, δηλ. μήκους μέχρι ένα(1) εκατοστό ανά 100 κορυφές βαμβακοφύτων) κατά μέσο όρο ή μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά γραμμής μήκους ενάμιση (1,5)μέτρου κατά μέσο όρο.
2. Οι όψιμες βαμβακοφυτείες είναι πιο επιδεκτικές προσβολής. Επίσης, προσβάλλονται περισσότερο τα φυτά που έχουν υψηλή βλαστική ανάπτυξη (δηλαδή μεγάλο ύψος και μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα) είναι ζωηρά και χυμώδη, έχουν ανοιχτοπράσινο χρώμα και έχουν σχηματισμένο μικρό αριθμό καρυδιών. Τέτοια φυτά, προκύπτουν συνήθως από ανισόρροπη αζωτούχο λίπανση ή/και υπερβολική άρδευση ή/και περιορισμένη χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης (Mepiquat chloride).
3. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί με εντομοκτόνα, αν δεν έχει προηγουμένως διαπιστωθεί το ποσοστό προσβολής, επειδή έτσι ζημιώνουμε την τσέπη μας, την υγεία μας και επιβαρύνουμε άσκοπα το περιβάλλον.
4. Σε περίπτωση ψεκασμού, πρέπει:

  • να ακολουθούνται πάντα πιστά οι οδηγίες στις ετικέτες των γεωργικών φαρμάκων.
  • να ενημερώνονται οι μελισσοκόμοι της περιοχής.
  • Οι ψεκασμοί να γίνονται κατά προτίμηση κατά τη δύση του ηλίου.

Παρακαλούνται οι βαμβακοπαραγωγοί της Ροδόπης, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν να επικοινωνούν άμεσα με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2531350408/-10.

E.Π.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ